BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 10/10/2022 - 23:13

BTNO - Đến tháng 9.2022, cây lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 trong tỉnh thu hoạch được 277.199,63 tấn, tăng 3,47%, với năng suất đạt 58,32 tạ/ha, tăng 0,96% so với cùng kỳ; vụ Hè Thu thu hoạch được 263.879 tấn, giảm 1,5%, với năng suất đạt 53,32 tạ/ha, giảm 0,61 % so với cùng kỳ. Vụ Mùa đang sản xuất.

Thu hoạch lúa Hè Thu tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

* Trong 9 tháng năm 2022: kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh thực hiện được 4,9 tỷ USD, đạt 92,4% so với kế hoạch, tăng 31,4% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu thực hiện được 4,5 tỷ USD, đạt 92,2% so với kế hoạch, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

* 9 tháng năm 2022, thu hút đầu tư trong nước vào Tây Ninh đạt 15.175,5 tỷ đồng, tăng 53,9% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp giấy chứng nhận và chủ trương đầu tư mới 35 dự án với tổng vốn đăng ký 12.283,9 tỷ đồng; 17 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 2.891,6 tỷ đồng.

* Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng trong 9 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước đạt 30.654 tấn, tăng 3,30% (tương ứng tăng 979 tấn) so với cùng kỳ. Hiện nay, đàn heo thịt trong tỉnh có khoảng 163.165 con, tăng 2,93% (tương ứng tăng khoảng 4.650 con) so với cùng kỳ.

S.T