BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 16/10/2022 - 19:14

BTNO - * 9 tháng năm 2022, có hơn 4,1 triệu lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng 179% so với cùng kỳ, tăng 33,5% so với kế hoạch. Tổng doanh thu hoạt động du lịch ước thực hiện được 1.235 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ, đạt 95% so với kế hoạch.

Du khách tham quan Toà thánh Cao Đài Tây Ninh.

* Đến tháng 9.2022, toàn tỉnh gieo trồng được 4.618 ha cây bắp, tăng 0,62% (tương ứng tăng 28 ha); 3.241 ha cây đậu phộng (cây lạc), giảm 7,89% (tương ứng giảm 278 ha); 20.864 ha các cây rau đậu, hoa kiểng, giảm 5,28% (tương ứng giảm 1.162 ha) so với cùng kỳ.

* Sản lượng thịt gia cầm trong tỉnh xuất chuồng trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 32.811 tấn, tăng 6,85% (tương ứng tăng 2.105 tấn) so với cùng kỳ, trong đó sản lượng thịt gà hơi ước thực hiện 29.940 tấn, tăng 9,77% (tương ứng tăng 2.664 tấn) so với cùng kỳ.

* Sản lượng thuỷ sản thực hiện trong 9 tháng ước đạt 10.955,29 tấn, giảm 2,38% (tương ứng giảm 267 tấn) so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ước đạt 9.530 tấn, giảm 2,59% (tương ứng giảm 253,8 tấn); sản lượng thuỷ sản khai thác ước đạt 1.425,2 tấn, giảm so với cùng kỳ.

S.T