BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 18/03/2013 - 05:45

Giao dịch tại BIDV Tây Ninh

(BTNO)- * Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trong tháng 2.2013 đạt 64 tỷ đồng- giảm 6,64% so tháng trước. Trong đó: vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện đạt 38 tỷ đồng - giảm 5,66%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 26 tỷ đồng- giảm 7,99% so với tháng trước.

* Sở NN&PTNT đang trình xin chủ trương đầu tư Trạm bơm Tân Long thuộc địa bàn xã Biên Giới huyện Châu Thành với tổng mức đầu tư khoảng 125 tỷ đồng. Trạm gồm: kênh dẫn, nhà trạm, hệ thống kênh tưới... với năng lực tưới thiết kế là hơn 730 ha.

* 2 tháng đầu năm 2013, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt thực hiện được 7.367 tỷ đồng- tăng 6,1% so cùng kỳ. Trong đó kinh doanh thương nghiệp đạt 5.663 tỷ đồng, chiếm 77% tổng mức- tăng 5,73%, tăng chủ yếu là các nhóm: lương thực, thực phẩm tăng; gỗ và vật liệu xây dựng; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình...

* Hoạt động của hệ thống ngân hàng trong tháng 2 tương đối ổn định và phát triển. Tổng nguồn vốn ước đến cuối tháng 2.2013 đạt 24.344 tỷ đồng- tăng 1,5% so đầu tháng và tăng 13,13% so cùng kỳ. Trong đó, vốn huy động đến cuối tháng đạt 20.395 tỷ đồng- tăng 2,07% so đầu tháng và tăng 17,89% so cùng kỳ.

  S.T