Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 01/11/2022 - 09:00

BTNO - Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 10.2022 ước đạt 337,40 tỷ đồng, tăng 1,09% so với tháng trước, tăng 68,54% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hoá từ TP Tây Ninh đi các nơi.

Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 119,26 tỷ đồng, tăng 0,68%; doanh thu vận tải hàng hoá tăng 1,38%... so với tháng trước.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh trong tháng 10.2022 giảm 3,42% so với tháng trước. Trong đó, sản xuất thiết bị điện giảm 29,25%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 23,92%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 20,30%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 17,14%... Tuy nhiên cũng có một số ngành có IIP tăng so với tháng trước.

* Tháng 10.2022, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện đạt 441,88 tỷ đồng, tăng 18,43% so với tháng trước. Bao gồm: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 375,49 tỷ đồng, tăng 21,99%; ngân sách cấp huyện đạt 66,39 tỷ đồng, tăng 1,66% so với tháng trước. Vốn ngân sách cấp xã trong tháng không phát sinh khối lượng thực hiện.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng 10.2022 tăng 0,09% so với tháng trước; tăng 2,25% so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 1,52% so với tháng 12 năm trước. Nếu tính bình quân 10 tháng năm nay CPI tăng 3,31% so với cùng kỳ năm trước.

S.T