BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 30/03/2013 - 05:41

(BTNO)- * Tính đến cuối năm 2012, tổng nguồn vốn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 1.229.205 triệu đồng- tăng gấp 12,5 lần so với khi mới được thành lập. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 1.130.554 triệu đồng và nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù lãi suất là 59.857 triệu đồng.

Chỉnh trang đô thị ở thị xã Tây Ninh

* Trong quý I năm 2013, giá trị khối lượng lĩnh vực XDCB trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được là 404,493 tỷ đồng- đạt 21,7% KH năm và tăng 24,7% so cùng kỳ. Trong đó, số tiền đã giải ngân là 364,561 tỷ đồng- đạt 19,5% KH năm, tăng 24% so cùng kỳ.

* Theo kết quả phúc tra mới đây, toàn tỉnh phát hiện 235 giấy CNQSDĐ cấp trùng trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích là 378,46ha, trong đó: rừng đặc dụng có 48 giấy với diện tích 74,3ha; rừng phòng hộ 10 giấy với diện tích 29,66ha và rừng sản xuất 177 giấy với diện tích 274,5ha.

* Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được quy hoạch 18 vị trí cảng, bến với tổng công suất thiết kế là 17,4 triệu tấn/năm. Riêng Cảng Bến Kéo nằm trên sông Vàm Cỏ Đông sẽ được nâng cấp mở rộng công suất từ 300.000 tấn/năm hiện nay lên 3.800.000 tấn/năm nhằm phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa nông sản, vật liệu xây dựng.

S.T