BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 07/04/2013 - 05:39

(BTNO)- * Khu Chế xuất-công nghiệp Linh Trung 3 hiện thu hút được 72 dự án đầu tư, trong đó có 59 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 255,6 triệu USD và 13 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 1.338,3 tỷ đồng. Đến nay, KCX Linh Trung 3 đã đạt tỷ lệ lấp đầy gần 80% tổng diện tích.

Một góc KCX Linh Trung 3

* Tính đến cuối quý I/2013, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện được 17.772 tỷ đồng- tăng 3,9% so đầu năm và tăng 14,7% so cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trung và dài hạn chủ yếu tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và một số dự án của các doanh nghiệp- chiếm 30% tổng dư nợ, tăng 2,4% so với đầu năm.

* Đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn còn đến 221 giấy chứng nhận QSDĐ cấp trùng trên đất quy hoạch lâm nghiệp, với tổng diện tích 356,47ha. Ban Chỉ đạo 1070 đang đề xuất một số giải pháp xử lý để giải quyết dứt điểm tình trạng này trong năm nay, nhằm chuyển đất sử dụng sai mục đích sang trồng rừng.

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong quý I/2013 ước thực hiện được 1.153,9 tỷ đồng- đạt 21,19% dự toán năm, giảm 6,06% so cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa đạt 716,35 tỷ đồng; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 58,3 tỷ đồng và các nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước đạt 379,25 tỷ đồng.

S.T