BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 15/04/2013 - 05:44
HTML clipboard

(BTNO)- * Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 2.200 hộ dân thuộc đối tượng được bố trí vào các cụm dân cư theo Quyết định 193/2006/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó hầu hết các hộ đều không có đất ở và đất sản xuất.

Quỹ TDND Tân Hưng huyện Tân Châu nhiều năm qua làm ăn có hiệu quả

* Đến nay Khu công nghiệp và dịch vụ Bourbon - An Hòa có 14 dự án đầu tư, trong đó có 7 dự án đầu tư nước ngoài, 7 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 20,7 triệu USD và 577 tỷ đồng. Đã có 8 dự án đi vào hoạt động với vốn thực hiện 18,8 triệu USD- đạt 38% tổng vốn đăng ký.

* Trong quý I/2013, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới thêm 1 hợp tác xã. Lũy kế, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 95 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân với tổng vốn điều lệ trên 127,5 tỷ đồng. Kinh tế tập thể hiện đang góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

* Trên địa bàn tỉnh có 25 dự án do các doanh nghiệp đầu tư và thực hiện theo chủ trương xã hội hóa, bao gồm: 4 dự án giao thông, 3 dự án điện, 3 dự án hạ tầng viễn thông, 4 dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, 2 dự án hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu, 2 dự án y tế, 5 dự án nhà ở xã hội và 2 dự án hạ tầng môi trường.

* Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề xuất tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư của 9 dự án tại Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài do chậm triển khai, với tổng diện tích sử dụng là gần 115 ha, tổng vốn đăng ký là 3 triệu USD và gần 1.100 tỷ đồng.

* Sau 10 năm hoạt động, tổng doanh số cho vay Chương trình tín dụng hộ nghèo của NHCSXH Tây Ninh đạt 632 tỷ đồng. Dư nợ đến cuối năm 2012 đạt 319,573 tỷ đồng- tăng 4,4 lần so với 10 năm trước, với số hộ nghèo còn dư nợ là hơn 33.100 hộ.

S.T