BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 01/06/2013 - 05:23
HTML clipboard

(BTNO)- * Trong 5 tháng đầu năm 2013, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 678 tỷ đồng- đạt 40,57% kế hoạch năm, tăng 36,07% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 379 tỷ đồng- tăng 36,03%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 296 tỷ đồng- tăng 34,49%.

* Kể từ tháng 6.2013, giá nước sinh hoạt dùng cho hộ gia đình ở đô thị sẽ điều chỉnh lên 6.500 đồng/m3, ở nông thôn là 4.000 đồng/m3. Giá nước cho nhóm kinh doanh dịch vụ khu vực thành thị tăng lên 12.000 đồng/m3; ở khu vực nông thôn sẽ là 8.000 đồng/m3. Riêng cơ quan hành chính sự nghiệp giá nước sẽ là 9.200 đồng/m3 khu vực thành thị và 6.000 đồng/ m3 khu vực nông thôn.

* Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 5.2013 ước đạt 4.078 tỷ đồng- tăng 3,93% so tháng trước. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 424 tỷ đồng- tăng 16,86%; kinh tế ngoài nhà nước 3.649 tỷ đồng- tăng 2,62%.

* Đến nay, Tây Ninh có 25 nhà máy chế biến cao su với tổng công suất theo thiết kế 154.000 tấn sản phẩm/năm. Sản phẩm chủ yếu gồm các loại mủ: SVR3L, SVR10, SVR20, SCV50, CVR5, CVR 60, mủ ly tâm. Trong đó có hơn 50% sản lượng sản phẩm được xuất khẩu, còn lại là tiêu thụ nội địa.

Chế biến cao su

S.T