BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 03/06/2013 - 05:40
(BTNO)- * 5 tháng đầu năm 2013, khối lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 813,058 tỷ đồng- đạt 41,3% so với KH năm, với số tiền đã giải ngân là 734,369 tỷ đồng- đạt 37,3% KH năm. Trong đó, nguồn ngân sách địa phương thực hiện được 667,496 tỷ đồng- đạt 45,9% KH và giải ngân được 601,680 tỷ đồng- đạt 41,3% KH.

* Qua kết quả điều tra chăn nuôi, tại thời điểm 1.4.2013 đàn trâu trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 25,43 ngàn con- giảm hơn 8%, đàn bò đạt 98,25 ngàn con- giảm 13,8% so cùng kỳ năm trước. Riêng bò sữa ước đạt 2,5 ngàn con- tăng 14,79% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân giảm số lượng trâu, bò là do hiện nay không còn đồng trống để chăn thả.

Chăn thả trâu trong vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng

* Trong tháng 5.2013, sản lượng thủy sản nuôi trồng (thu hoạch từ diện tích đã thả trong năm 2012) ước đạt khoảng 1.100 tấn, trong đó sản lượng cá ước đạt 1.078 tấn. Riêng sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 5 ước đạt 340 tấn, trong đó sản lượng cá đạt 327 tấn- chủ yếu tập trung khai thác trong hồ Dầu Tiếng.

* Theo Cục Thống kê, chỉ số nhóm thực phẩm tháng 5.2013 giảm 0,42% so với tháng trước, trong đó nhóm thịt gia súc tươi sống giảm 2,03%, riêng thịt heo giảm 3,53%; nhóm thịt gia cầm tươi sống cũng giảm 0,35%. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh ở gia súc, gia cầm đã làm cho nhu cầu tiêu dùng những mặt hàng này giảm.

S.T