BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 01/07/2013 - 05:39
(BTNO)- * Tổng diện tích Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng hợp đồng tưới vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu 79.773 ha- tăng 7,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 74.202 ha). Trong mùa khô, Công ty áp dụng phương thức tưới luân phiên do hồ Dầu Tiếng tích nước ít hơn năm trước.

Kênh nội đồng đưa nước vào ruộng

* Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 94) trong 6 tháng đầu năm 2013 ước thực hiện 6.144,3 tỷ đồng- đạt 43,5% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 24,5%, khu vực dân doanh tăng 7,1%, khu vực nhà nước giảm 3,7% so với cùng kỳ.

* Tây Ninh đã tiến hành rà soát và có chủ trương xóa 2 khu công nghiệp Gia Bình, Bàu Hai Năm với diện tích 400 ha, điều chỉnh giảm quy mô KCN Thanh Điền với diện tích giảm 134 ha; xóa 2 cụm công nghiệp Thạnh Tân và Tân Hà với diện tích 100,16 ha, điều chỉnh giảm quy mô diện tích 2 cụm công nghiệp Bến Kéo, Tân Bình với diện tích giảm 150,12 ha.

* Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 755,7 triệu USD- tăng 17,6% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực nhà nước tăng 40,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 24,7%, khu vực dân doanh tăng 1,2% so với cùng kỳ.  

S.T