BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 08/07/2013 - 05:41
(BTNO)- * Khu Kinh tế cửa khẩu Xa Mát hiện có 10 dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đồng ý chủ trương cho phép đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 380 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng là 47 ha. Tuy nhiên, đến nay các nhà đầu tư chưa có đất triển khai dự án do chưa giải phóng được mặt bằng.

* Thực hiện mục tiêu đạt chuẩn thành phố, công tác xây dựng cơ bản ở thị xã Tây Ninh được đẩy mạnh. Giá trị khối lượng 6 tháng đầu năm 2013 ước thực hiện được 95,523 tỷ đồng- đạt 62,76% kế hoạch năm, trong đó giải ngân ước đạt 49,10% kế hoạch. Theo đó, bộ mặt đô thị thị xã ngày càng phát triển, khang trang và hiện đại.

Công viên bờ rạch Tây Ninh được đầu tư nâng cấp khang trang

* Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh thực hiện được 2.523,5 tỷ đồng- đạt 48,53% dự toán năm và tăng 14,37% so với cùng kỳ. Trong đó phần thu nội địa thực hiện được 1.517,9 tỷ đồng- đạt 42,58% dự toán, tăng 3,73% so cùng kỳ; Thu xuất nhập khẩu 180 tỷ đồng- đạt 39,56% dự toán, giảm 3,8% so cùng kỳ.

* Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 201 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1.686,75 triệu USD, trong đó có 166 dự án đi vào hoạt động, 11 dự án đang triển khai xây dựng, 8 dự án chưa xây dựng, 16 dự án dừng hoạt động. Vốn thực hiện đạt khoảng 770 triệu USD- bằng 45,6% so với vốn đăng ký.

S.T