BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 12/07/2013 - 05:40

Đường GTNT được cứng hóa chỉ mới đạt hơn 32%.

(BTNO)- * Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 2.700km đường giao thông nông thôn- chiếm tỷ lệ hơn 56% toàn bộ mạng lưới đường giao thông toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong đó chỉ có hơn 64 km là được nhựa hóa, hơn 870 km là đường cấp phối sỏi đỏ, còn lại đến hơn 1.770km là đường đất. Tỷ lệ đường được cứng hóa mới đạt hơn 32%.

* Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch hại trên cây lúa phát sinh tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: diện tích bị nhiễm rầy nâu là 16.405ha- tăng 26,6% so với cùng kỳ, bị sâu cuốn lá  9.398ha- tăng 63,9% so với CK, bị đạo ôn lá 3.575ha- bằng 58,9% so với CK (trong đó nhiễm nặng 2ha), bị đạo ôn cổ bông 604ha- tăng 73,6% so với CK.

* Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Hòa Thành trong năm 2013 là trên 135 tỉ đồng. Từ đầu năm 2013 đến nay, huyện Hòa Thành đã thực hiện thi công 32/40 công trình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh- đạt 80% kế hoạch và 25/41 công trình từ vốn ngân sách huyện- đạt trên 60% KH.

* Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ cháy rừng với diện tích 19,6ha- tăng 3 vụ so với CK với diện tích tăng là 19,04ha. Trong đó có 3 vụ cháy với diện tích 7,6ha xảy ra tại VQG Lò Gò - Xa Mát và 1 vụ với diện tích 12ha xảy ra tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc. Nguyên nhân do cháy lan từ phía biên giới Campuchia sang.

S.T