BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 22/07/2013 - 05:52
HTML clipboard

(BTNO)- * Sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay ước thực hiện được 4.538 tấn- đạt 38,6% so với KH, bằng 97,4% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng sản lượng khai thác ước thực hiện được 1.649 tấn- đạt 50% so với kế hoạch, bằng 86,9% so cùng kỳ. Khai thác thủy sản chủ yếu trong hồ Dầu Tiếng.

* Vụ chế biến mía đường 2012-2013 vừa qua, khối lượng mía đưa vào ép trên địa bàn tỉnh là 1.634.370 tấn- tăng 12,7% so với cùng kỳ và sản lượng đường sản xuất được là 166.879 tấn- tăng 18,3% so cùng kỳ. Trong vụ này, diện tích mía cháy là 3.370ha, và sản lượng mía cháy là 226.239 tấn.

Sản xuất đường ở Nhà máy đường Biên Hòa- Tây Ninh

* Đến cuối tháng 6, diện tích đã thiết kế trồng rừng được 187,5ha- đạt 39,1% so với kế hoạch, bằng 30,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tiến độ thiết kế trồng rừng chậm do phần lớn diện tích còn lại thuộc khu vực biên giới chưa phân định ranh mốc; đất bị bao, lấn chiếm chưa giải quyết, thu hồi.

* Thực hiện cơ cấu lại nợ cho khách hàng theo Quyết định 780 của NHNN Việt Nam, đến cuối tháng 6.2013, trên địa bàn tỉnh có 68 doanh nghiệp được cơ cấu lại nợ với dư nợ là 354,4 tỷ đồng và hơn 9.500 khách hàng cá nhân được cơ cấu lại nợ với dư nợ là 785 tỷ đồng- tăng hơn 4.000 khách hàng so với  cuối năm 2012.

S.T