BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 25/07/2013 - 04:16
HTML clipboard

Vốn ngân sách đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng hàng năm

(BTNO)- * Trong 5 năm - từ 2009 đến 2013, Tây Ninh ưu tiên bố trí vốn ngân sách chi cho nông nghiệp, nông thôn với mức năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể: Năm 2009 là 163,72 tỷ đồng; năm 2010 là 206,59 tỷ đồng; năm 2011 là 248 tỷ đồng; năm 2012 là 328,23 tỷ đồng và năm 2013 là 332,032 tỷ đồng. Tốc độ tăng chi bình quân hàng năm là 6,66%.

* UBND tỉnh vừa thống nhất thông qua chủ trương quy hoạch sân golf trong Khu liên hợp Phước Đông - Bời Lời với quy mô 36 lỗ và tổng diện tích xây dựng là 184ha. Dự án xây dựng sân golf nhằm tăng cường khả năng thu hút đầu tư vào Khu liên hợp này.

* Đển nay, trên địa bàn tỉnh có 52 HTX nông nghiệp, gồm 17 HTX dịch vụ nông nghiệp, 4 HTX thuỷ sản, 26 HTX dịch vụ thủy lợi và 5 HTX sản xuất rau an toàn. Tổng vốn điều lệ của các HTX nông nghiệp khoảng 5,7 tỷ đồng với hơn 3.600 xã viên, trong đó có 5 HTX hoạt động tốt, 9 HTX khá, 31 HTX hoạt động trung bình và 7 HTX yếu.

* Đến cuối tháng 6.2013, tổng diện tích ký hợp đồng tưới trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được hơn 79.700 ha- đạt 102,3% so với kế hoạch, tăng 5,04% so cùng kỳ. Trong đó, vụ Đông xuân là 40.493 ha, vụ Hè thu là 39.280 ha. Ngoài ra, ngành Thủy nông còn hợp đồng cung cấp nước công nghiệp cho 5 công ty, nhà máy đường, nhà máy mì trong tỉnh.

S.T