BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 06/09/2013 - 05:51
HTML clipboard

Đến cuối tháng 8, toàn tỉnh đã thu hoạch được 38.075 ha cây trồng các loại.

(BTNO)- * Đến cuối tháng 8, toàn tỉnh đã thu hoạch được 38.075 ha cây trồng các loại- đạt 61,03% trên tổng diện tích gieo trồng (không tính cây mía, cây mì), tăng 4,82% so cùng kỳ; trong đó cây lúa 29.530 ha- tăng 4,3%; rau đậu các loại 6.466 ha- tăng 12,35%, riêng đậu phộng 916 ha- giảm 5,18%.

Thu hoạch đậu phộng

* Theo Cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 8.2013 ước đạt 161 triệu USD- tăng 4,61% so tháng trước. Tất cả các thành phần kinh tế đều có kim ngạch xuất khẩu tăng, trong đó kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước xuất 114 triệu USD- tăng 4,75%; kinh tế tư nhân: 45 triệu USD- tăng 4,33%; kinh tế nhà nước: 2 triệu USD- tăng 2,8% so tháng trước.

* Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì và phát triển ổn định; ước sản lượng thu hoạch trong tháng 8.2013 đạt 1.120 tấn, trong đó riêng sản lượng cá đạt 1.097 tấn. Khai thác thủy sản tập trung trong hồ Dầu Tiếng với sản lượng đánh bắt đạt 280 tấn, trong đó riêng sản lượng cá đạt 270 tấn.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm tăng 9,1% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 4,16%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,01%; sản xuất, phân phối điện tăng 11,37% và ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải cũng tăng 21,85% so cùng kỳ năm trước.

S.T