BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 19/09/2013 - 05:31

(BTNO)- * 8 tháng đầu năm, diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bến Cầu được bơm tưới đạt 5.281,8 ha/5.916 hộ- tăng 0,8% so với cùng kỳ, với công suất bơm tưới đạt từ 66%-80,9% công suất thiết kế.

Kênh thủy lợi ở huyện Bến Cầu

Hiện Bến Cầu có 4 trạm bơm thuỷ lợi ở các xã Long Thuận, Long Khánh, Long Hưng và Bến Đình.

* Thời gian qua, các xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng đã vận động nhân dân và doanh nghiệp cùng tham gia dặm vá, khai hoang lập nền hạ 102 tuyến đường có chiều dài là 56.263 km với tổng số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng. Đồng thời vận động 137 hộ hiến 16.570 m2 đất, 2 hộ hiến vật kiến trúc trong diện tích 85 m2.

* Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2013 ở huyện Dương Minh Châu được phân khai là 67,510 tỷ đồng, trong đó: vốn tỉnh giao huyện làm chủ đầu tư 12 tỷ đồng; vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 41,73 tỷ đồng và vốn cân đối ngân sách huyện là 13,78 tỷ đồng. Đến nay khối lượng thực hiện được là 44,008 tỷ đồng- đạt 65,18% kế hoạch.

* Trên địa bàn huyện Châu Thành hiện có 22 HTX, trong đó có 2 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động khá hiệu quả; 17 HTX dịch vụ thủy lợi và 1 HTX nuôi trồng thủy sản hoạt động bình thường; có 1 HTX rau an toàn, 1 HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động không hiệu quả.

S.T