BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 30/09/2013 - 05:23
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 21,96% so với cùng kỳ.

Sản xuất tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh

(BTNO)- * Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 21,96% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,42%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,04%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,13%; riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm 13,52% so với cùng kỳ.

* Tình trạng mưa to, lốc xoáy, sét đánh trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm đã làm chết 4 người, bị thương 6 người; 82 căn nhà sập, 1.244 căn tốc mái, hư hại, 138 căn ngập nước và gây thiệt hại 1.378 ha cây trồng. Tổng thiệt hại khoảng 25 tỷ 116 triệu đồng. Các địa phương đã hỗ trợ nhân dân hơn 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

* Đến tháng 9 năm 2013, toàn tỉnh đã xử lý thu hồi được 3.897,5 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm theo Quyết định 975 của UBND tỉnh để đưa vào thiết kế trồng rừng- đạt 94,67% tổng diện tích đất bị bao chiếm phải xử lý. Trong đó, huyện Dương Minh Châu đã hoàn thành 100%, thị xã Tây Ninh cơ bản hoàn thành.

* Trong 9 tháng đầu năm, có 300 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 1.099,42 tỷ đồng- so với cùng kỳ tăng 3,4% về số doanh nghiệp và tăng 51% về vốn đăng ký. Đồng thời có 125 doanh nghiệp giải thể với vốn đăng ký 409,55 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 64,4% về số doanh nghiệp và giảm 73,8% về vốn.

S.T