BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 04/10/2013 - 08:34
(BTNO)- * Trong 9 tháng đầu năm, một số ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh có giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ như: Dệt may- tăng 45%, sơ chế da- tăng 44,3%, sản xuất giường tủ bàn ghế- tăng 11,6%, ngành sản xuất chất khoáng phi kim loại- tăng 10,5%, sản xuất lương thực thực phẩm- tăng 7,6%, sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic- tăng 6,5%...

Đã có chủ trương xóa CCN Thạnh Tân (thị xã)

* Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 khu công nghiệp với diện tích 3.958,24 ha và 11 cụm công nghiệp với diện tích 902,48 ha. Trong năm 2013, tỉnh đã có chủ trương xóa 2 khu công nghiệp (Gia Bình, Bàu Hai Năm) với diện tích 400 ha và xóa 2 cụm công nghiệp (Thạnh Tân, Tân Hà) với diện tích 100,16 ha.

* Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TƯ của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thu nhập của người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh liên tục tăng. Cụ thể, năm 2008 thu nhập bình quân nông dân là 13,57 triệu đồng/người/năm, đến năm 2012 tăng lên gần 23 triệu đồng/người/năm.

* Kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm của Tây Ninh ước thực hiện được 1,280 t USD- tăng 15,1% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22%, khu vực dân doanh tăng 1,5% trong khi khu vực nhà nước giảm 19% so với cùng kỳ.

S.T