BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 13/10/2013 - 05:54

Vụ Hè thu, mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP được thực hiện trên 2.377 ha, tại 16 xã thuộc 6 huyện.

Cánh đồng lúa huyện Dương Minh Châu

(BTNO)- * Từ đầu năm 2011 đến giữa năm 2013, Trung tâm Khuyến công tỉnh Tây Ninh đã thực hiện được 35 đề án khuyến công với tổng kinh phí hỗ trợ trên 3,2 tỷ đồng (trong đó có 12 đề án được hỗ trợ với số tiền trên 1,5 tỷ đồng). Hầu hết các đề án được hỗ trợ tập trung vào các cơ sở công nghiệp nông thôn.

* 9 tháng đầu năm, Khu Liên hợp Phước Đông-Bời Lời thu hút mới 262 triệu USD và 5 tỷ đồng, trong đó: cấp mới 4 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư 222 triệu USD; tăng vốn 2 lượt dự án (1 dự án đầu tư nước ngoài và 1 dự án đầu tư trong nước) với số vốn tăng thêm là 40 triệu USD và 5 tỷ đồng.

* Vụ Hè thu, mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP được thực hiện trên 2.377ha tại 16 xã thuộc 6 huyện trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã tiết kiệm chi phí sản xuất hơn 1,2 triệu đồng/ha, năng suất cuối vụ cao hơn 300kg lúa/ha và hiệu quả kinh tế cao hơn 2,5 triệu đồng/ha so với sản xuất lúa ngoài mô hình.

* Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất thuê là 123,23 ha, vốn đăng ký 27 triệu USD và 1.086,048 tỷ đồng. Trong đó có 9 dự án đang hoạt động, 1 dự án đang xây dựng, 5 dự án chưa triển khai với vốn đã thực hiện ước khoảng 9 triệu USD và 360 tỷ đồng.

S.T