BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 24/11/2013 - 05:41

Năm 2013, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đều tăng so với năm 2012.

Năm 2013, đàn trâu trên địa bàn tỉnh tăng 0,3%

(BTNO)- * Từ kết quả xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm, dự báo kim ngạch xuất khẩu trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được hơn 1,8 t USD- đạt hơn 97% so với kế hoạch, tăng hơn 17,4% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,2%, khu vực dân doanh tăng 8,8% và khu vực nhà nước giảm 11,4% so với cùng kỳ.

* Theo ngành NN-PTNT, tổng diện tích gieo trồng năm 2013 ở Tây Ninh ước thực hiện được 374.258 ha- giảm 0,7% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích gieo trồng các cây hàng năm đạt 258.657 ha- giảm 2,1%, cụ thể cây đậu phộng giảm 19,21%, cây lúa giảm 5,78%, cây mía giảm 3,84%.

* Đến tháng 11.2013, toàn tỉnh có 420 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 1.339,92 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 6,3% về số lượng và tăng 30% về vốn đăng ký. Hiện nay, toàn tỉnh 3.305 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 18.505 tỷ đồng.

* Năm 2013, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đều tăng so với năm 2012. Cụ thể: đàn bò ước đạt 112.000 con- tăng 1,2% và đạt 100% so với kế hoạch; đàn trâu ước đạt 27.300 con- tăng 0,3% và đạt 101,1% so với KH; đàn heo ước đạt 216.000 con- tăng 1,6% và đạt 100,8% so với KH; đàn gia cầm ước 5,05 triệu con- tăng 19,5% và đạt 111% so với KH. 

 S.T