BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 20/12/2013 - 05:53

Theo các nhà máy đường trong tỉnh, chữ đường đầu vụ thu hoạch 2013-2014 tăng cao so với cùng kỳ vụ trước.

Thu hoạch mía đầu vụ 2013-2014

(BTNO)- * Theo các nhà máy đường trong tỉnh, chữ đường đầu vụ thu hoạch 2013-2014 tăng cao so với cùng kỳ vụ trước. Cụ thể, đầu vụ thu hoạch trước, chữ đường bình quân chỉ đạt hơn 7 CCS, nhưng đầu vụ thu hoạch này, chữ đường lên đến hơn 9 CCS, trong đó vùng nguyên liệu của SBT đạt đến 9,39 CCS.

* Theo Cục Thống kê, trong tháng 11.2013, sản lượng thủy sản thu hoạch trên địa bàn tỉnh đạt 1.000 tấn, trong đó sản lượng cá đạt 970 tấn. Thủy sản khai thác trong tháng chủ yếu trong hồ Dầu Tiếng, do hàng năm tỉnh đều thả cá giống bổ sung, còn đánh bắt trên các sông, rạch không nhiều.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 11 tăng 10,43% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó, ba ngành công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng khá, cụ thể: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%; sản xuất, phân phối điện tăng 10,93%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,63% so cùng kỳ.

* Đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 99,34%. Tình hình cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các hộ tiêu dùng. Toàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm được 39,5 triệu kWh điện. Hiện có 16 xã đạt tiêu chí số 4 về điện theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

S.T