BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 07/01/2014 - 05:50

 * Trong năm 2013, Chi cục Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 2.461 vụ, qua đó phát hiện 1.267 vụ vi phạm. Trong đó: vi phạm về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 110 vụ; vi phạm quy chế ghi nhãn hàng hóa là 140 vụ; vi phạm về giả nhãn hiệu hàng hóa là 108 vụ; vi phạm về đo lường chất lượng là 35 vụ; vi phạm về chất lượng hàng hóa là 4 vụ...

* Giai đoạn 2013-2015, trên địa bàn tỉnh, diện tích quy hoạch khai thác than bùn là 72,63 ha với trữ lượng gần 1,5 triệu m³. Giai đoạn 2016-2020, diện tích quy hoạch tăng lên 130 ha, trữ lượng gần 2,5 triệu m3. Các mỏ đã cấp giấy phép trước đây tiếp tục đưa vào quy hoạch khai thác.

* Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2013 trên địa bàn huyện Tân Châu đạt 7.250,4 tỷ đồng (giá cố định 94)- đạt 96,6% so với kế hoạch và tăng 8,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu các ngành kinh tế của huyện hiện là: Nông- Lâm- Thủy sản chiếm 17,79%; Công nghiệp- Xây dựng chiếm 53,57%; Thương mại- Dịch vụ chiếm 28,64%.

Khai thác cao su ở Tân Châu

* Đến nay, KCN Chà Là có 3 dự án đầu tư- trong đó có 2 dự án đầu tư nước ngoài, 1 dự án đầu tư trong nước, với vốn đăng ký tương đương 98 triệu USD và 70 tỷ đồng, diện tích đất cho thuê là 22,24 ha/32,28 ha. Đã có 2 dự án đi vào hoạt động. Trong năm qua, KCN Chà Là không thu hút được vốn đầu tư mới.

S.T