BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 13/01/2014 - 05:32

Kênh chính thủy lợi Tân Biên.

 * Năm 2013, tổng diện tích thực hiện tưới tiêu là 128.155 ha- đạt 106,8% so với kế hoạch và bằng 109,6% so với năm 2012. Trong đó: Vụ Đông Xuân 2012-2013 tưới 40.492 ha- đạt 104,6% so với kế hoạch, bằng 109,6% so cùng kỳ; vụ Hè Thu tưới 42.858,6 ha- đạt 109,1% so với kế hoạch, bằng 112% so cùng kỳ.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích gieo trồng năm 2013 ước thực hiện 379.731 ha, đạt 100,3% so với kế hoạch, bằng 99,3% năm 2012. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng giảm so với năm 2012, trong đó sâu cuốn lá trên lúa, ruồi đục quả trên cây ăn quả giảm gần 70%; sâu khoang trên cây đậu phộng, cây rau giảm hơn 50%.

* Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 12 năm 2013 trên địa bàn tỉnh thực hiện được 194,8 triệu USD, tăng 6,37% so với tháng trước. Các mặt hàng xuất khẩu tăng chủ yếu là: hàng dệt may- tăng 7,32%, giày dép các loại- tăng 10,11%), sản phẩm bằng plastic- tăng 3,57%, hạt điều- tăng 9,87%... so với tháng trước.

* Năm 2014, tổng sản lượng thủy sản ở Tây Ninh phấn đấu đạt 17.994 tấn các loại- tăng 19% so với ước thực hiện năm 2013, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 14.671 tấn, sản lượng khai thác đạt 3.323 tấn. Tổng giá trị sản lượng thủy sản năm 2014 phấn đấu đạt 319,3 tỷ đồng- tăng 10.4% so với ước thực hiện năm 2013 (theo giá cố định năm 2010).

S.T