BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 17/01/2014 - 05:52

* Theo dự báo của ngành chức năng, năm 2014 khả năng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển khoảng 18.054,4 tỷ đồng- tăng 16,53% so với thực hiện năm 2013 và bằng 32% GDP. Năm 2013, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thực hiện được 17.917,4 tỷ đồng- tăng 11,4% so với năm 2012 và bằng 36% GDP.

Đầu tư phát triển đường giao thông.

* Đến cuối tháng 12.2013, khối lượng mía thu hoạch đưa vào các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh chế biến là khoảng 160.000 tấn- tăng gần 9% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 12, các nhà máy đường trong tỉnh sản xuất được gần 15.000 tấn đường- tăng khoảng 13% so với cùng kỳ.

* Trong quý IV năm 2013, Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án vối vốn đăng ký là 201,8 triệu USD- bằng 150 % về số dự án và bằng 123,4% về vốn so với quý IV năm 2012. Trong đó có 2 dự án trong khu kinh tế với vốn đầu tư đăng ký là 201,3 triệu USD và 1 dự án ngoài khu kinh tế với vốn đăng ký là 0,5 triệu USD.

S.T