Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 31/03/2014 - 05:54

Thực hiện tiêu chí giao thông ở xã Bình Minh, TP.Tây Ninh.

* Theo Sở Kế hoạch-Đầu tư, trong quý I.2014, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) theo giá cố định 94 tăng 9,2% so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ trọng nông- lâm- thủy sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ trong GDP là 17,9% - 25,4% - 56,7%, còn  theo giá hiện hành là 29,5% - 33,7% - 36,8%.

* Tính đến nay, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ mới thu hút được 15 dự án đầu tư (còn hiệu lực), trong đó có 4 dự án đầu tư nước ngoài và 11 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 27 triệu USD và hơn 1.117 tỷ đồng. Đến nay, số vốn đầu tư đã thực hiện đạt 32,6% so với vốn đăng ký.

* Giá trị sản xuất công nghiệp trong quý I.2014 ước thực hiện được 3.636,7 tỷ đồng- đạt 23,1% kế hoạch năm và tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,7%, khu vực dân doanh tăng 13%, riêng khu vực nhà nước lại giảm 15,7% so với cùng kỳ.

S.T