Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 06/05/2014 - 07:05

 Nuôi vịt thả đồng ở huyện Dương Minh Châu

* 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện  được 585 tỷ đồng- đạt 35% kế hoạch năm, tăng 20,58% so cùng kỳ.

Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 315 tỷ đồng- tăng 15,49%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 252 tỷ đồng- tăng 19,72%; ngân sách cấp xã 18 tỷ đồng- bằng 10,5 lần so với cùng kỳ.

* Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4.2014 giảm 0,06% so với tháng trước, nhưng tăng 1,08% so với tháng 12 năm trước và tăng 3,18% so với cùng tháng năm trước.

Trong đó nhóm lương thực giảm 0,54%, chủ yếu do chỉ số giá gạo các loại giảm 0,57% so với tháng trước, do lượng lúa dữ trữ còn nhiều trong khi xuất khẩu chậm.

* Sau khi thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh, liên tục trong 5 năm qua, huyện Tân Châu luôn thực hiện trồng rừng đạt kế hoạch.

Cụ thể: năm 2009 trồng được 325,6 ha; năm 2010 trồng được 440,8 ha; năm 2011 trồng được 562,4 ha; năm 2012 trồng được 307,2 ha và năm 2013 trồng được 130,2 ha.

 S.T