Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 19/06/2014 - 06:09

* Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Tân Châu phát hiện hơn 100 vụ vi phạm Luật bảo vệ rừng- tăng 26 vụ so cùng kỳ. Trong đó 29 vụ vi phạm quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng; 11 vụ phá rừng trái pháp luật; còn lại là khai thác rừng trái phép, mua bán, vận chuyển, cấp giấu lâm sản trái phép. Qua đó đã xử lý 97 vụ và lập hồ sơ đưa ra khởi tố hình sự 5 vụ.

* UBND tỉnh đã quyết định thu hồi 49,5 ha đất tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu thuộc quyền sử dụng của Công ty Phát triển nông nghiệp Tây Ninh. Công ty Phát triển Nông nghiệp Tây Ninh có vốn đầu tư 1,1 triệu USD, được cấp giấy phép từ năm 1995, nhưng sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả. 

Phát triển diện tích trồng mì ở huyện Tân Châu.

* Vụ Hè thu 2014, diện tích trồng mì trên địa bàn tỉnh tăng hơn so với cùng kỳ trên 1.000 ha. Cụ thể, đến cuối tháng 5, toàn tỉnh trồng mới được 4.327 ha mì -  tăng 33,26% so với cùng kỳ (tương đương tăng 1.080 ha). Trong đó huyện Tân Châu tăng khoảng 850 ha, huyện Tân Biên tăng hơn 200 ha và huyện Trảng Bàng tăng 30 ha.

S.T