Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 07/07/2014 - 06:58

Thi công nâng cấp vỉa hè ở thành phố Tây Ninh.

* Theo Cục Thống kê, trong tháng 6 năm 2014, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 167 triệu USD- tăng 4,69% so với tháng trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài xuất được 136 triệu USD- tăng 4,5%; kinh tế tư nhân xuất được 28 triệu USD- tăng 5,72% và kinh tế nhà nước xuất khẩu tăng 3,67% so tháng trước.

* Tuy từ đầu mùa khô 2013-2014, các ngành chức năng đã tập trung, chuẩn bị mọi phương tiện ứng cứu phòng chống cháy rừng, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 12 vụ cháy rừng- tăng 8 vụ so với cùng kỳ, với diện tích rừng bị cháy là 10,85 ha, giá trị thiệt hại khoảng hơn 500 triệu đồng.

* Theo quy hoạch, đến năm 2015, tổng diện tích cây cao su trên địa bàn tỉnh là 84.400 ha với sản lượng thu hoạch khoảng 162.222 tấn (quy khô). Tuy nhiên, do những năm trước đây giá cao su tăng cao, người dân trồng nhiều nên đến cuối năm 2013, diện tích cây cao su đã lên đến hơn 98.000 ha với sản lượng thu hoạch đạt 165.372 tấn (quy khô)/năm.

S.T