Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 27/07/2014 - 06:21

* Những năm gần đây, diện tích mía trong tỉnh liên tục giảm. Niên vụ 2014-2015, đến giữa tháng 7.2014, tổng diện tích mía trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư, bao tiêu là 21.155 ha- giảm gần 10% so với CK. Trong đó mía đầu tư trồng trong tỉnh là 14.775 ha (mía gốc 10.376 ha) và trồng ngoài tỉnh là 6.379 ha (Campuchia và các tỉnh khác).

Chăm sóc mía bằng cơ giới.

* Trong 7 tháng đầu năm 2014, khối lượng củ mì đưa vào chế biến trên địa bàn tỉnh ước đạt 220.420 tấn- bằng 89,4% so với CK, trong đó chế biến công nghiệp là 187.357 tấn. Qua đó, toàn tỉnh sản xuất được 55.105 tấn bột mì- bằng 89,4% so với CK, trong đó bột mì chế biến công nghiệp 46.839 tấn.

* Từ đầu năm đến giữa tháng 7.2014, toàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng- giảm 20 vụ so với CK. Cụ thể: 1 vụ phá rừng trái phép với diện tích 0,02 ha; 1 vụ khai thác gỗ và lâm sản; 11 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản; 2 vụ vi phạm khác. Các dự án rừng cũng phát hiện, tháo gỡ 527 cần bẫy động vật rừng các loại.

S.T