Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 31/07/2014 - 12:38

* 7 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành NN-PTNT trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 72,455 tỷ đồng- đạt 52,6% so với kế hoạch. Trong đó vốn ngân sách tỉnh là 14,776 tỷ đồng- đạt 44,9% so với kế hoạch và vốn ngân sách Trung ương là 57,679 tỷ đồng- đạt 55% kế hoạch.

Bê tông hóa kênh thủy lợi.

* Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc khắc phục hậu quả 7 vụ vi phạm. Trong đó có 4 trường hợp nộp phạt vi phạm hành chính và trường hợp tổ chức trồng dặm lại cây sao, dầu với chiều cao từ 1,3m trở lên, đạt tỷ lệ sống hơn 85%, kể cả cây trồng phụ.

* Theo Sở Công thương, trong 7 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh có 3 cá nhân bị Thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, với tổng tiền phạt là 14 triệu đồng; đồng thời truy thu 12,678 triệu đồng tiền sử dụng điện theo quy định tại Nghị định 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17.10.2013.

S.T