Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 16/11/2014 - 07:29

Đầu tư xây dựng trường học.

* Năm 2014, huyện Tân Biên đã huy động các nguồn lực đầu tư hơn 184 tỷ đồng cho 235 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội- đạt 100% so với kế hoạch. Hiện nay toàn huyện đã hoàn thành 82/171 tiêu chí nông thôn mới, trong đó xã điểm Thạnh Bình hoàn thành 14/19 tiêu chí.

* Năm 2014, nông dân sản xuất lúa huyện Bến Cầu được Nhà nước hỗ trợ tổng số tiền là 3,346 tỷ đồng. Xã được hỗ trợ nhiều nhất là Tiên Thuận với hơn 813 triệu đồng, kế đến là xã Lợi Thuận- 742,4 triệu đồng, xã An Thạnh- 546,3 triệu đồng, xã Long Thuận- 544,8 triệu đồng, xã Long Chữ- 345,9 triệu đồng,… ít nhất là xã Long Phước- chỉ có 5,2 triệu đồng.

S.T