Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 02/12/2014 - 12:00

Làm đất chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân.

* Hầu hết sản phẩm chủ yếu của tỉnh sản xuất trong 11 tháng năm 2014 đều có chỉ số sản xuất tăng khá so cùng kỳ. Cụ thể: bột mì tăng 8,12%; đường các loại tăng 9,79%; quần áo các loại tăng 13,66%; giày các loại tăng 25,19%; điện thương phẩm tăng 17,91%; nước máy thương phẩm tăng 3,26%; Vỏ ruột xe các loại tăng 21,71%; xi măng tăng 27,46%… so cùng kỳ năm 2013.

* Trong tháng 11.2014, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 6 vụ vi phạm môi trường, trong đó huyện Tân Châu 1 vụ, Gò Dầu 1 vụ, Hoà Thành 2 vụ và Trảng Bàng 2 vụ. Chủ yếu do cơ sở sản xuất xả chất thải chưa xử lý đạt yêu cầu ra môi trường. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xử lý 29 vụ vi phạm môi trường với tổng số tiền phạt là 4,035 tỷ đồng.

* Từ đầu năm đến nay, Tây Ninh có 440 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới với tổng vốn đăng ký là 2.077,3 tỷ đồng- so với cùng kỳ tương đương về số doanh nghiệp và tăng 41% về vốn đăng ký. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 3.516 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký là 20.269,7 tỷ đồng.

S.T