Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 27/12/2014 - 12:00

*  Trong 4 năm qua, huyện Trảng Bàng đã sửa chữa, nâng cấp được 96 tuyến đường giao thông, tổng chiều dài gần 115 km với tổng kinh phí thực hiện là hơn 153 tỷ đồng. Trong đó có 20 tuyến được láng nhựa với tổng chiều dài hơn 29,5 km; 75 tuyến trải sỏi đỏ với tổng chiều dài hơn 84 km và bê tông xi măng một tuyến, dài 500 mét.

*  Thu hút đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 đạt 1.787,1 tỷ đồng- giảm 3,7% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư mới 39 dự án với tổng vốn đăng ký 885,7 tỷ đồng- tăng 20 dự án, nhưng vốn đăng ký giảm 522,4 tỷ đồng; 9 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 970,1 tỷ đồng và 1 dự án giảm vốn 68,686 tỷ đồng.

Nhà máy cung cấp nước Tây Ninh.

* Sở Tài chính vừa trình UBND tỉnh xin điều chỉnh đơn giá nước sinh hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với hộ dân cư sẽ thu 6.800 đồng/m3, cơ quan hành chính sự nghiệp thu 9.500 đồng/m3, đơn vị sản xuất vật chất thu 10.000 đồng/m3, đơn vị sản xuất tại các khu công nghiệp thu 8.200 đồng/m3, đơn vị kinh doanh dịch vụ thu 12.500 đồng/m3.

S.T