Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 14/01/2015 - 12:00

* Theo Cục Thống kê, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh ước đạt 23.887 tỷ đồng (giá 2010)- tăng 4,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành trồng trọt đạt 19.474 tỷ  đồng- tăng 3,55%; ngành chăn nuôi đạt 2.911 tỷ đồng- tăng 13,99 % và ngành dịch vụ đạt 1.501 tỷ đồng- tăng 7,71% so với với năm 2013.

Vận tải hàng hóa trong tháng 12.2014 tăng.

* Trong tháng 12.2014, khối lượng hành khách vận chuyển trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.034.000 lượt khách- tăng 1,67%; khối lượng hành khách luân chuyển đạt 70.552.000 ngàn lượt khách.km- tăng 1,15% so tháng trước. Sản lượng hàng hóa vận chuyển trong tháng 12 ước đạt 644.000 tấn- tăng hơn 2% và luân chuyển được 38.427.000 tấn.km- tăng 1,86% so tháng 11.2014.

* Trong tháng 12.2014, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện được 245 tỷ đồng- tăng 12,18% so tháng trước. Bao gồm vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 107 tỷ đồng- tăng 11,66%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 138 tỷ đồng- tăng 12,58%. Cả năm 2014, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước đạt 20.037 tỷ đồng- tăng 8,43% so năm 2013.

* Năm 2014, diện tích cây mãng cầu trên địa bàn tỉnh đạt 4.453ha- tăng 0,61% so với cùng kỳ năm 2013. Năng suất ước đạt 139,11 tạ/ha- tăng 2,61% so cùng kỳ. Sản lượng thực hiện được khoảng hơn 57.200 tấn- tăng hơn 8% so với cùng kỳ. Sản lượng mãng cầu tăng mạnh nhờ năng suất và diện tích đều tăng so với cùng kỳ.

S.T