Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 11/02/2015 - 08:48

Kênh chính Tây.

* Tháng 1.2015- tháng cận tết, lĩnh vực vận tải đã gia tăng. Trong tháng, ước khối lượng vận tải hàng hóa đạt 655 nghìn tấn- tăng 1,87% và luân chuyển 40.215 nghìn tấn.km- tăng 1,76% so tháng trước; tập trung chủ yếu ở vận tải đường bộ với 650 nghìn tấn- tăng 1,88%, luân chuyển 40.215 nghìn tấn.km- cũng tăng 1,76% so tháng trước.

* Năm 2015, Công ty Điện lực Tây Ninh dự kiến kế hoạch sản lượng điện thương phẩm là 2.040 triệu kWh- tăng 15% so với năm 2014. Để đảm bảo cung cấp điện, công ty sẽ đầu tư hơn 29 tỷ đồng để triển khai thực hiện 17 công trình sửa chữa lớn lưới điện với chiều dài hơn 20 km đường dây trung thế, hơn 200 km đường dây hạ thế và một số công trình khác.

* Hiện nay, hầu hết diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 đang đến kỳ thu hoạch. Trong tháng 1.2015, sản lượng thủy sản nuôi trồng toàn tỉnh thu hoạch ước đạt khoảng 600 tấn- tăng 9,09% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 283 tấn- tăng 2,02% so cùng kỳ, tập trung trong hồ Dầu Tiếng.

S.T


Liên kết hữu ích