Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 05/04/2015 - 05:22

 

Nâng cấp lưới điện nông thôn.

* Quý I.2015, diện tích cây mì trên địa bàn tỉnh đạt 28.938 ha-tăng 12,0%. Diện tích mì tăng chủ yếu do tăng diện tích trồng trong vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng và một số diện tích trồng mía, lúa hiệu quả thấp chuyển sang trồng mì. Ngược lại, diện tích mía ngày càng thu hẹp, đến giữa tháng 3.2015 trồng mới đươc hơn 1.400 ha- giảm đến 47,59% so cùng kỳ.

* Toàn tỉnh hiện có 93 hợp tác xã, thu hút 43.863 thành viên và 103,625 tỷ đồng vốn điều lệ. Trong đó có 36 hợp tác xã hoạt động khá, tốt; 40 hợp tác xã hoạt động trung bình; còn lại 14 hợp tác xã hoạt động yếu kém và ngưng hoạt động. Có 3 hợp tác xã chưa được đánh giá xếp loại do mới thành lập vào cuối năm 2014.

* Tháng 3.2015, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng mạnh so với tháng trước (+29,29%). Trong đó, ngành Khai khoáng tăng 87,74%; ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,07%; ngành Sản xuất, phân phối điện giảm 4,99%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 20,26% so tháng trước.

S.T