Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 12/04/2015 - 06:39

Nâng cấp đường giao thông nông thôn.

* Trong quý I.2015, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) trên địa bàn tỉnh ước đạt 11.045 tỷ đồng- tăng 15,70% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.104 tỷ đồng- tăng 6,44%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 4.395 tỷ đồng- bằng 98,82% so với cùng kỳ. Riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.544 tỷ đồng- tăng 36,57% so cùng kỳ.

* Tính đến cuối tháng 3.2015, toàn tỉnh có khoảng 1.148.000 thuê bao điện thoại- chỉ bằng 86,58% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó có 62.700 thuê bao cố định- giảm 6,47% và 1.086.000 ngàn thuê bao di động- giảm 13,79%.  Bên cạnh đó, số thuê bao internet ngày càng tăng, tính đến cuối tháng 3.2015 ước đạt 50.000 thuê bao- tăng 1,47% so với cùng thời điểm năm trước.

* Trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Tây Ninh đạt gần 9.200 tỷ đồng. Từ đó, đầu tư tín dụng trên địa bàn đạt 7.913 tỷ đồng. Đặc biệt, tỷ lệ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt đến 96,5% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu là 2,18% trên tổng dư nợ. Thu ngoài tín dụng đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm là 16,5%.

S.T