Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 21/08/2015 - 06:00

Khu kinh doanh hàng miễn thuế Khu KTCK Mộc Bài.

Hiện nay chỉ còn 15/25 doanh nghiệp là hoạt động kinh doanh thường xuyên.

* Từ đầu năm 2015 đến nay, doanh số cho vay tín dụng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt hơn 128 tỷ đồng. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm 78,819 tỷ đồng, cho vay xây dựng nhà ở là 9,67 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường là 35,48 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo là 4,85 tỷ đồng,...

* Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ước đạt 464.56 triệu USD- giảm 26,92% so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 193,48 triệu USD- tăng 44,76% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 283,96 triệu USD- giảm 46,44% so cùng kỳ.

* Đến nay, tổng diện tích đưa ra khỏi quy hoạch khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 1.034 ha. Theo quy hoạch phê duyệt, toàn tỉnh có 9 khu công nghiệp với diện tích 4.492 ha, 23 cụm công nghiệp với diện tích 902,48 ha. Sau khi rà soát, điều chỉnh chỉ còn 7 khu công nghiệp với diện tích 3.958 ha; diện tích các cụm công nghiệp chỉ còn 402,48 ha.

S.T