BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 11/07/2010 - 02:25

(BTNO) - * Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 20 cơ sở chế biến cao su với tổng công suất khoảng 500 tấn sản phẩm/ngày. Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực chế biến cao su đạt giá trị sản xuất khoảng hơn 330 tỷ đồng.

* Từ năm 2009 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra 262 cơ sở sản xuất, xử lý 62 cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền hơn 570 triệu đồng và tham mưu UBND tỉnh tạm đình chỉ 11 cơ sở.

* Dù nắng hạn gay gắt ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, nhưng vụ hè thu, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 48.200 ha lúa- vượt kế hoạch vụ hơn 20% và tăng hơn cùng kỳ 2,5%.

* Hoạt động thanh toán quốc tế của hệ thống ngân hàng đang phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2010, tổng giá trị thanh toán đạt gần 76,5 triệu USD- tăng hơn cùng kỳ đến 60%. Trong đó doanh số thanh toán quốc tế giữa Ngân hàng NN&PTNT VN và Ngân hàng ACLEDA Campuchia là hơn 7,7 triệu USD.

S.T