BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 16/07/2010 - 05:59

(BTNO) - * 6 tháng đầu năm 2010 lĩnh vực xây dựng cơ bản có bước chuyển biến tích cực với khối lượng toàn tỉnh thực hiện được hơn 588 tỷ đồng- đạt gần 58% kế hoạch cả năm và tăng hơn cùng kỳ đến 83%. Trong đó, đã giải ngân được hơn 507 tỷ đồng- đạt gần 50% kế hoạch cả năm và tăng hơn cùng kỳ đến 145%.

* Đến nay, diện tích mía trồng mới ở Tây Ninh đạt hơn 8.000 ha- tăng hơn cùng kỳ gần 5%. Vụ mía năm nay, các nhà máy đường nâng định suất đầu tư cao hơn vụ trước để thu hút nông dân đăng ký hợp đồng trồng mía. Dự báo tổng diện tích mía năm nay sẽ tăng hơn năm trước.

* Trong 6 tháng đầu năm, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt khoảng 500 ha- tăng hơn cùng kỳ hơn 66%, chủ yếu ở các ao hồ ven các tuyến kênh thuộc hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng. Tổng sản lượng thuỷ sản thu hoạch từ nuôi trồng đạt khoảng 925 tấn.

* Hiện nay, Tây Ninh có hơn 2.700 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 12.300 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 237 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 1.062 tỷ đồng- tăng gần 2 lần so với cùng kỳ.

S.T