BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 24/07/2010 - 05:37

* Ông Phan Minh Thành- Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài cho biết, tập đoàn Tea Kwang của Hàn Quốc đang khẩn trương xây dựng dây chuyền sản xuất giày thể thao xuất khẩu tại Khu kinh tế này với công suất lên đến 10 triệu đôi/năm, dự kiến đưa vào hoạt động vào quý III năm nay. Khi dây chuyền hoàn chỉnh có khả năng thu hút đến 10.000 công nhân làm việc.

* Theo quy hoạch, đến năm 2010 Tây Ninh xây dựng 22 công trình thuỷ lợi. Đến nay ngành chức năng đã triển khai xây dựng được 14 công trình, trong đó có 1 công trình đã hoàn thành và 13 công trình đang thi công. 8 công trình còn lại đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục XDCB.

* Sau khi rà soát và quy hoạch 3 loại rừng, Tây Ninh có tổng diện tích đất lâm nghiệp là 69.626 ha. Trong đó có 30.848 ha rừng đặc dụng, 29.270 ha rừng phòng hộ và 9.508 ha rừng sản xuất. Hiện nay Tây Ninh đã xác lập 4 đơn vị chủ rừng là: VQG Lò Gò- Xa Mát; Khu rừng VH-LS Chàng Riệc; Khu rừng VH-LS Núi Bà và Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Nguồn lợi thuỷ sản hồ Dầu Tiếng ngày càng tăng do thả cá giống hàng năm

* Sở NN-PTNT Tây Ninh đang xây dựng kế hoạch mua và đấu thầu thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng năm 2010 với số lượng dự kiến khoảng hơn 320.000 con, gồm 7 loại: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, các trôi, thác lác cườm, lăng nha và cá lóc bông. Dự kiến kinh phí thả cá khoảng hơn 480 triệu đồng.

S.T