BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 02/08/2010 - 05:11

(BTNO) - * Đến cuối tháng 7 năm 2010, tổng dư nợ hệ thống ngân hàng Tây Ninh ước đạt hơn 11.300 tỷ đồng- tăng 3,1% so với đầu năm và tăng 14,7% so với cùng kỳ. Trong đó dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm hơn 35% tổng dư nợ, tập trung chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

* Hiện nay, 2 khu công nghiệp Trảng Bàng và Linh Trung 3 đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm để kiểm tra thường xuyên hiệu quả xử lý nước thải. Tổng cục Môi trường đã kiểm tra và đánh giá nước thải ở 2 khu công nghiệp này sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn quy định.

Một cơ sở sản xuất đồ gỗ được Chương trình khuyến công đầu tư phát triển

* Từ năm 2005 đến cuối năm 2009, tổng kinh phí sử dụng cho Chương trình Khuyến công ở Tây Ninh thực hiện được hơn 12 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hơn 1,2 tỷ đồng và kinh phí khuyến công địa phương gần 11 tỷ đồng. Năm sử dụng kinh phí khuyên công cao nhất là 2005- 4 tỷ đồng.

* Năm 2004, vùng nguyên liệu mía huyện Tân Châu được quy hoạch  hơn 12.200 ha- lớn nhất so với các huyện khác trong tỉnh. Tuy nhiên, đến năm 2009 tổng diện tích mía trên địa bàn huyện chỉ có hơn 4.300 ha. Năm 2010, vùng nguyên liệu mía Tân Châu được điều chỉnh lại chỉ còn 8.650 ha.

S.T