BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 15/08/2010 - 04:41

(BTNO) - * Hiện nay, toàn huyện Hoà Thành có 138 công ty TNHH, 10 công ty cổ phần, 243 doanh nghiệp tư nhân và hơn 4.200 hộ kinh doanh cá thể. Sự phát triển của các doanh nhiệp đã góp phần cho kinh tế Hoà Thành tăng trưởng bình quân hơn 15,6% mỗi năm.

Trồng rừng ở Tân Châu

* Đến nay, sau hơn 7 tháng tập trung xử lý tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích, các dự án rừng đã thiết kế được hơn 1.000 ha đất chuẩn bị trồng rừng. Trên diện tích đó các dự án rừng đã trồng được gần 600 ha. Có nhiều khả năng năm nay Tây Ninh đạt kế hoạch trồng rừng là 700 ha.

* Công ty CP Cao su Tây Ninh có tổng diện tích vườn cây cao su hơn 7.200 ha, trải trên 5 xã của 2 huyện Gò Dầu và Dương Minh Châu. Công ty đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 2.500 lao động với thu nhập bình quân hơn 7,2 triệu đồng/người/tháng.

* Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tây Ninh đang chuẩn bị cho vay tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển Khu Liên hợp công nghiệp- đô thị- dịch vụ Phước Đông Bời Lời và dự kiến cho vay tín dụng khoảng 400 tỷ đồng để đầu tư phát triển Khu công nghiệp Bourbon An Hoà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

S.T