BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 22/08/2010 - 05:08

(BTNO) - * Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới bổ sung thêm gần 50 tỷ đồng vào dự án “Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng” do Tây Ninh PMU quản lý để nâng cấp phần đất các tuyến kênh nội đồng và nâng cấp các công trình trên kênh. Đến nay, tổng vốn đầu tư cho dự án này phần do Tây Ninh- PMU quản lý lên đến gần 500 tỷ đồng.

* Từ phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, trong 5 năm qua huyện Trảng Bàng đã làm nền hạ hơn 46,5 km, nâng cấp phún sỏi đỏ hơn 28 km, sửa chữa gần 126 km, bê tông nhựa 18,6 km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Đây là phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm được nhân dân đồng tình ủng hộ.

*Trong tháng 8, tại Khu rừng Văn hoá- Lịch sử Chàng Riệc, các lực lượng bảo vệ rừng đã phát hiện 3 cội cây đường kính khoảng 40 cm bị chặt hạ ở tiểu khu 8, đồng thời các tiểu khu 1, 2, 3, 4, 9 và 10 cũng còn xảy ra nạn lấy trộm dược liệu và cây le.

Mía chăm sóc tốt cho năng suất cao

* Năm 2010, Công ty CP Bourbon Tây Ninh đã đầu tư gần 12.000 ha mía và Nhà máy đường Biên Hoà Tây Ninh đã đầu tư 6.750 ha mía. Theo đánh giá của các Nhà náy thì so với năm rồi diện tích vùng nguyên liệu mía tăng không đáng kể, nhưng năng suất có thể tăng thêm từ 3 đến 5 tấn/ha.

S.T