BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 29/08/2010 - 10:19

Kinh phí khuyến công đã giúp một số cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ

(BTNO) * Từ năm 2010 đến 2012, tổng kinh phí đầu tư cho Chương trình khuyến công ở Tây Ninh dự kiến khoảng gần 27,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công của địa phương đầu tư là gần 11 tỷ đồng, kinh phí khuyến công quốc gia đầu tư gần 10 tỷ đồng, còn lại là các đơn vị hưởng thụ đóng góp.

* Đến nay, tại các dự án rừng đã có 480 ha cây cao su trong tổng số hơn 1.000 ha cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp người dân đã tự nguyện chặt bỏ để trồng lại cây rừng. Ngoài cây cao su, các hộ vi phạm cũng đã tự nguyện chặt bỏ hơn 560 ha cây điều và một số diện tích cây trồng khác.

* Trong tháng 8, ngành dệt may ước thực hiện được giá trị sản xuất khoảng 132 tỷ đồng- tăng hơn tháng trước khoảng hơn 6,5%. Luỹ kế trong 8 tháng đầu năm 2010, ngành dệt may sản xuất được khoảng 930 tỷ đồng- tăng hơn cùng kỳ 21,3%.

* Theo dự báo của Ban quản lý Tiểu dự án “Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng” thì trong đợt thi công tập trung mùa mưa năm nay có khả năng thiếu khoảng 20.000 m3 đá 1x2 để đổ bê tông. Ban quản lý đã đề xuất tỉnh chỉ đạo các nhà máy tăng cường sản xuất đá 1x2 đáp ứng đủ nhu cầu thi công để công trình hoàn thành kịp tiến độ.

S.T