BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 07/09/2010 - 11:43

* Trong 5 năm qua, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 7%/năm- cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đề ra (tăng bình quân từ 5,5-6% mỗi năm). Trong đó, chủ trương chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao thay thế cây kém hiệu quả đã góp phần quan trọng tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp.

* Đến đầu tháng 9 năm 2010, khối lượng bê tông thực hiện được trên các tuyến kênh thuộc dự án “Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng” đã đạt hơn 70.000 m3. So với kế hoạch thì tiến độ thực hiện đạt khoảng 60% tổng khối lượng bê tông. Tây Ninh- PMU hết sức đôn đốc để dự án hoàn thành cơ bản trong năm nay.

Diện tích cao su tăng nên công suất chế biến cao su tăng theo

* Theo quy hoạch, đến cuối năm 2010, tổng công suất chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh đạt 82.000 tấn sản phẩm/năm. Tuy nhiên, do giá cả mủ tăng cao, diện tích cao su phát triển mạnh, doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở chế biến nhiều nên đến nay công suất chế biến cao su đã tăng lên 100.000 tấn sản phẩm/năm.

* Trong tháng 8 năm nay, hạt điều nhân Tây Ninh xuất khẩu được hơn 860 tấn với giá trị xuất khẩu hơn 4,2 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xuất khẩu được hơn 4.500 tấn hạt điều nhân với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 28 triệu USD- tăng hơn cùng kỳ năm trước khoảng gần 7%.

S.T