BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 29/09/2010 - 09:55

* Công ty TNHH MTV Cao su 1.5 Tây Ninh làm ăn ngày càng hiệu quả sau khi chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty TNHH. Tổng doanh thu năm 2006 đạt 127 tỷ đồng; năm 2009 đạt 173,4 tỷ đồng và trong 6 tháng đầu năm 2010 đạt hơn 80 tỷ đồng.

* Năm 2010, diện tích mía trồng mới toàn tỉnh thực hiện được hơn 8.100 ha- xấp xỉ bằng diện tích mía trồng mới năm trước. Năm nay diện tích mía không tăng do giá cả khoai mì ổn định ở mức cao, cho lợi nhuận nhiều nên diện tích cây mì tăng gần 10% so với cùng kỳ.

* Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Sơn - Thị xã được đánh giá là một trong những Quỹ TDND hoạt động tốt nhất trong tổng số 18 Quỹ hiện nay. Thu nhập bình quản nhân viên của Quỹ tăng hàng năm- từ 2 triệu đồng/người/tháng năm 2006 lên 4,2 triệu đồng/người/tháng năm 2010.

Một nhà máy chế biến khoai mì đang hoạt động ở huyện DMC

* Giá trị sản xuất công nghiệp ở huyện Dương Minh Châu trong 9 tháng đầu năm 2010 ước thực hiện được gần 200 tỷ đồng- đạt 80% kế hoạch cả năm và tăng hơn cùng kỳ gần 15%. Hiện đã có một số nhà máy chế biến công suất khá lớn hoạt động trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

S.T