BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 06/11/2010 - 01:21

(BTNO) * Khu công nghiệp Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu được quy hoạch với diện tích 250 ha, được Chính phủ chấp thuận thành lập ngày 12.5.2010. Tháng 8.2010 Công ty CP Đầu tư Sài Gòn được chấp thuận làm chủ đầu tư thay thế chủ đầu tư cũ mất khả năng tài chính. Hiện chủ đầu tư mới đang thực hiện các thủ tục triển khai dự án.

* Thị xã Tây Ninh đang triển khai 7 dự án, trong đó có 217 hộ dân bị thu hồi đất với tổng diện tích là 198.060 m2. Dự kiến tổng số tiền bồi thường về đất là hơn 16,8 tỷ đồng và hơn 7,5 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Ngày 11.11 Nhà máy đường 8.000 TMN vào vụ chế biến 2010-2011

* Công ty CP Bourbon Tây Ninh dự kiến vụ chế biến 2010-2011 tổng sản lượng mía vùng nguyên liệu do Công ty đầu tư thu hoạch được khoảng 680.000 tấn. Trong đó, sản lượng mía đưa vào ép là khoảng 650.000 tấn- tăng hơn vụ trước gần 50.000 tấn. (ảnh 7916)

* Tính đến nay, tổng diện tích trồng rừng ở Tây Ninh năm 2010 là 1.222,3ha- vượt 22,2% so với kế hoạch và tăng 39,7% so với cùng kỳ. Trong đó: các dự án cơ sở 661 trồng được 1.008,6ha- vượt 44,1% so với kế hoạch và tăng 37,3% so với cùng kỳ; ngoài dự án 661 trồng được 213,7ha- đạt 71,2% so với kế hoạch và tăng 52,1% so với cùng kỳ.

S.T