BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 14/11/2010 - 02:12

(BTNO) * Tại Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, trong tháng 10, tại các tiểu khu 26, 27 lực lượng bảo vệ rừng phát hiện 12 cây bị cưa hạ có đường kính từ 20- 30 cm, dài khoảng 4 m. Đồng thời tại tiểu khu 20 phát hiện 13 cây cừ tạp bị lấy cắp.

* Huyện Tân Châu có 1.467 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích. Tính đến cuối tháng 10 năm 2010, huyện đã giải quyết  được 832 ha- đạt 56,7% tổng diện tích bao chiếm, còn lại 635 ha huyện sẽ cố gắng giải quyết cơ bản trong năm nay.

Thi công đường giao thông trong khu dân cư phường 3 Thị xã

* Năm 2010, thị xã Tây Ninh được phân cấp quản lý đầu tư thực hiện 43 công trình xây dựng cơ bản với tổng vốn là 102,69 tỷ đồng. Đến nay thị xã đã thực hiện được khối lượng tương đương giá trị là 71,5 tỷ đồng- đạt khoảng 70% so với kế hoạch vốn. Có khả năng năm nay thị xã Tây Ninh hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản.

* Kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân trong năm 2010 tăng. Trong tháng 10 kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân đạt hơn 4,6 triệu USD- tăng hơn tháng trước khoảng 50.000 USD. Trong 10 tháng đầu năm hạt điều nhân xuất khẩu được gần 38,5 triệu USD- tăng hơn cùng kỳ 24%.

S.T