BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 23/11/2010 - 05:32

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích gieo trồng các cây hàng năm vụ mùa 2010 là 77.394ha- vượt 13,7% so với kế hoạch vụ và tăng 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó riêng cây lúa gieo trồng được 56.404ha- vượt 12,8% so với kế hoạch vụ và bằng 98,6% so với cùng kỳ.

Mía đưa về Nhà máy đường Biên Hòa Tây Ninh

* Đến giữa tháng 11 năm 2010, tất cả 3 nhà máy đường trong tỉnh đã đi vào hoạt động và đã thu mua được hơn 121.000 tấn mía cây- tăng hơn 31% so với cùng kỳ với chữ đường bình quân khoảng 8,95 CCS. Sản lượng đường sản xuất được hơn 9.700 tấn- tăng 25% so với cùng kỳ. (ảnh 3336)

*Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm nay tăng 9,8% so với tháng 12 năm 2009. Trong đó tăng cao nhất là ở lĩnh vực giáo dục (+35,3%) do tăng học phí. Kế đến là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng- tăng gần 13%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng tăng gần 12%.

*Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh thì đến cuối tháng 10 năm 2010 tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất năm 2010 đạt 88,7 tỷ đồng- chiếm 0,7% trong tổng dư nợ toàn ngành. Từ đầu năm 2010 Tây Ninh có hơn 2.300 khách hàng được vay vốn hỗ trợ lãi suất theo chủ trương của Chính phủ.

S.T